​​
  • Fundația ERSTE – susține proiectul nostru, oferă schimb de cunoștințe și metode în cadrul rețelei informale Parteneriatului pentru Romi al Fundației ERSTE (ERSTE Foundation Roma Partnership) www.erstestiftung.org
  • Fundația pentru Asistență Socială și Tineret (FAST) – oferă spațiul de lucru, sala multimedia din cadrul Centrului de Zi, asigurând accesul la echipamentele IT  www.fastromania.eu
  • Inspectoratul Școlar Județean Brașov – oferă  aprobare din partea inspectorului pentru programe și proiecte educaționale și promovează în cadrul rețelei școlare www.isjbrasov.ro
  • Liceul Tehnologic  “Victor Jinga”, Liceul George Moroianu, Liceul “Zajzoni Rab Istvan” –  instituții de învățământ responsabile de selecția elevilor,  comunicarea cu aceștia prin reprezentanți din rândul cadrelor didactice
  • KROGAN INVENTIV – oferă consultanță  pentru sesiuni IT, redactează suport curs, responsabil website și materiale vizuale www.krogan.ro
Multimedia pentru Viata parteneri

Back to Top